Štruktúrované kabeláže, optické siete, telefónne ústredne, registračné pokladnice

4 HP spol. s r.o.

Od vzniku firmy v roku 1993 je nosným programom dodávka, montáž a servis komunikačných technológií.

Dodáme Vám komunikačné systémy – telefónne ústredne, telefónne prístroje, faxy, záznamníky, tarifikátory, utajovače, modemy a všetko ostatné, čo Vám umožní komunikovať v hlasovej, dátovej alebo digitálnej forme.

Dokážeme pomocou komunikačných sietí spojiť všetky osoby a zariadenia Vašej spoločnosti tak, aby medzi sebou komunikovali efektívne, spoľahlivo a bezpečne.

Ponúkame Vám servis na všetky Vaše komunikačné zariadenia.

kontakt:

4 HP spol. s r.o.
ul.Prof. Sáru 5,
974 01 Banská Bystrica
tel.:+421 905 645 637
E-mail: 4hp@4hp.sk

Štruktúrované kabeláže, optické siete, telefónne ústredne, kamerové systémy, registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, príslušenstvo, spotrebný materiál