Optické siete

Rastúce požiadavky na prenosové kapacity, stabilitu, rýchlosť a v neposlednom rade bezpečnosť v informačných a komunikačných technológiách rýchlo posúvajú dopredu optické siete.

V poslednej dobe sa cenový rozdiel medzi metalickými a optickými rozvodmi postupne vyrovnáva, pričom optické rozvody dokážu ponúknuť mnoho výhod.

  • rýchlosť
  • stabilita
  • vysoká kapacita
  • bezpečnosť
  • prekonanie veľkých vzdialenosti
  • odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu

Naša spoločnosť Vám dokáže optickú sieť navrhnúť, vypracovať projektovú dokumentáciu, zrealizovať, premerať a následne aj servisovať. Máme bohaté skúsenosti s budovaním optických kabeláží v priemyselných parkoch, areáloch, fotovoltaických elektrárňach, školách a v bytových domoch.

Vieme Vám dodať kvalitné komponenty na realizáciu pasívnej siete a aktívne prvky od renomovaných výrobcov. Pri samotnej realizácii používame dve metódy ukončovania optických vlákien.

Mechanické spájanie pomocou technológie 3M. Montáž je nenáročná na montážny priestor, dĺžku optického vlákna, nízka cena spoja a bezkonkurenčne najrýchlejšia metóda pri servisných zásahoch bez nutnej prítomnosti elektrického napájania.

  • spojenie optických vlákien precíznou mechanickou spojkou 3M FIBRLOK. Je určená pre spájanie singlemódových a multimódových FO vlákien o priemere 125μm s priemerom primárnej a sekundárnej ochrany 250 – 900μm.
  • ukončenie optických vlákien konektorom 3M No Polish. Jedná sa o rýchlu montáž SC,LC konektora priamo na singlemódové alebo multimódové vlákno. Prednosťou je rýchla montáž na mieste, bez nutnosti zbytočnej rezervy a spratné riešenie.

Zváranie optických vlákien je efektívnejšou metódou pri väčšom počte vlákien.

Pri oboch metódach používame kvalitné náradie a prístroje značiek 3M, Fujikura, Miller, Knipex.