Referencie

Naše referencie:

Slovenská legálna metrológia n.o., Banská Bystrica

Slovenská legálna metrológia n.o., Bratislava

Slovenská legálna metrológia n.o., Košice

Slovenská legálna metrológia n.o., Nitra

Slovenská legálna metrológia n.o., Žilina

Stredná odborná škola Policajného Zboru, Pezinok

Slovenský vodohospodársky podnik – Odštepný závod Banská Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik – Správa povodia Slanej Rimavská Sobota

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Banská Bystrica

Slovenský metrologický inšpektorát, Bratislava

Slovenský metrologický inšpektorát, Banská Bystrica

BPT Leasing a.s., Bratislava

Colný úrad, Banská Bystrica

NSP, Zvolen

Slovenská Pošta a.s., Zvolen

ELBA a.s., Kremnica

Metodicko – pedagogické centrum, Banská Bystrica

SAD a.s., Banská Bystrica

ACCORD stavebná kancelária s.r.o., Banská Bystrica

BENAC s.r.o., Banská Bystrica

DoMo – GLASS s.r.o., Banská Bystrica

HTS BB s.r.o., Banská Bystrica

Gevorkyan s.r.o., Vlkanová

Datalock a.s., Banská Bystrica

Inter Cars Slovenská Republika s.r.o., Ružomberok

Inter Cars Slovenská Republika s.r.o., Lučenec

Inter Cars Slovenská Republika s.r.o., Banská Bystrica

HTMAS s.r.o., Vlkanová

BRIXIAPRESS s.r.o., Slovenská Ľupča

ACCOM Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Katolícke gymnázium Š.Moysesa, Banská Bystrica

Datalan a.s., Banská Bystrica

JAF Holz Slovakia s.r.o., Vlkanová

Obecný Úrad, Nemce

C.S. Bitunova s.r.o., Zvolen

ZSNP TRADE s.r.o., Žiar nad Hronom

Dektrade a.s., Banská Bystrica

Dektrade a.s., Bratislava

Dom kultúry SKC s.r.o., Banská Bystrica

Ekosal s.r.o., Handlová

AXA Klientské centrum, Zvolen

AXA Klientské centrum, Banská Bystrica

Enbra s.r.o., Banská Bystrica

Euromotor s.r.o., Banská Bystrica

AMARI BANERO s.r.o., Vlkanová

Harmanecké papierne a.s., Banská Bystrica

Kupa a.s., Bojnice

MPL Trading s.r.o., Banská Bystrica

Národný úrad práce Brezno

Ostrolúcka a.s., Zvolen

Panbex S s.r.o., Banská Bystrica

TS Creo s.r.o., Banská Bystrica

BELEX s.r.o., Banská Bystrica

Konzervatórium J.L.Bellu, Banská Bystrica

REBUS s.r.o., Banská Bystrica

Škoda Slovakia a.s., Trnava

TOPRESS s.r.o., Banská Bystrica

Ultimus s.r.o., Banská Bystrica

HBH a.s., Považská Bystrica

Geodis a.s., Banská Bystrica

Uniker s.r.o., Banská Bystrica

T+T a.s., Žilina

ADRIAN a.s., Banská Bystrica

LUSH s.r.o., Zvolen

Stavoindustria Hsv s.r.o., Banská Bystrica

EverLift Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

SKL MECHANIC s.r.o., Pôtor

Asseco Solutions a.s., Banská Bystrica

VKÚ a.s., Harmanec

SLOVENKA – Silver s.r.o., Banská Bystica

FABIAN & VAŇKO s.r.o., Banská Bystrica

Kovline s.r.o, Vlkanová

Timus Safety s.r.o., Banská Bystrica

Merida Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

ROCO Slovakia s.r.o., Banská Bystrica